Lerum Frakt SA sin forretningsidè er å tilby næringslivet konkurransefortrinn gjennom å levera til avtalt tid, skadefritt.

Våre transportørar har køyrt for Lerum AS i mange år.
Dette gjer oss til den tyngste aktøren i langtransportbransjen i indre Sogn.

Lerum Frakt SA er eit andelslag beståande av 8 transportørar. Gjennom samarbeidet i Lerum Frakt SA vert transporttenestene effektivisert, og me når breitt ut i marknaden.Lerum Frakt SA - Kloppavegen 13 6854 Kaupanger // E-post: frakt@lerumfrakt.no


Technett UB © 2014