Me har 15 bilar i drift, 12 semitrailerar og 3 vogntog. Dei fleste har full sideopning, og 4 av semitrailerane har kjøl og frys.
Bilmateriellet er profilert for Lerum AS, og gir Lerum eit godt og velkjent ansikt utad.

Du har kanskje også sett oss på vegen?Lerum Frakt SA - Kloppavegen 13 6854 Kaupanger // E-post: frakt@lerumfrakt.no


Technett UB © 2014